Auteursrechten

Op al het werk van Hebbr Art rust auteursrecht. Dit recht blijft bij Hebbr Art. Meer informatie hieromtrent is te vinden opĀ http://www.auteursrecht.nl. Opdrachtgevers mogen illustraties uitsluitend gebruiken zoals in de offerte en de Algemene Voorwaarden is vermeld. Illustraties mogen niet door de opdrachtgever of door derden worden aangepast of nagemaakt, dan wel gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Hebbr Art.