Disclaimer

Deze website en haar inhoud zijn zorgvuldig samengesteld. Hoewel Hebbr Art haar uiterste best doet om alle informatie zo volledig en correct mogelijk aan te bieden, is Hebbr Art niet aansprakelijk voor eventuele fouten of wijzigingen op deze website. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Hebbr Art is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade die bezoekers ervaren als gevolg van beslissingen die zij of derden nemen dan wel hebben genomen op basis van de inhoud van deze website. Hebbr Art behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Niets van deze website of haar inhoud mag worden overgenomen of verder worden verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hebbr Art.

Deze website bevat links en/of verwijzingen naar websites van derden waarover Hebbr Art geen zeggenschap of controle heeft. Hebbr Art is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel voor links in die websites.