Privacyverklaring

Privacyverklaring 24-05-2018

In deze privacyverklaring krijg je informatie over welke gegevens Hebbr Art van jou verwerkt als je klant van mij bent of als je gebruiker bent van mijn website. Ik vertel je hoe lang ik je gegevens bewaar en waarom. Ook leg ik uit wat je rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Tot slot vertel ik je over mijn beveiligingsbeleid.

Hebbr Art, gevestigd te Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens

Hebbr Art verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Hebbr Art verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mijn website en/of dienst heeft verder niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Hebbr Art raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@hebbr.art, dan verwijder ik deze informatie.

Doel en grondslag

De persoonsgegevens die jij mij geeft, verzamel en gebruik ik om mijn beloften aan jou zo goed mogelijk na te komen. Hebbr Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verzenden van een offerte
 • overleg over hoe ik jouw wensen kan uitvoeren
 • het afleveren van je bestelling
 • het verzenden van een factuur
 • het afhandelen van je betaling
 • met je communiceren over bovenstaande
 • overige communicatie zoals een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt ingeschreven. Hiervoor kun je je ook altijd weer uitschrijven. Dan haal ik je naam binnen vier weken van de lijst.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens te geven, maar dan kan het zijn dat ik dan niet aan je kan leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hebbr Art neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

Hebbr Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe lang ik je gegevens bewaar, is afhankelijk van de situatie. Als je informatie of een offerte hebt aangevraagd, maar je bent daarna geen klant geworden, dan bewaar ik je gegevens 1 jaar. Als je wel klant bent geworden, dan bewaar ik je gegevens 7 jaar. Dat is namelijk de verplichte bewaartermijn van mijn administratie voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hebbr Art verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hebbr Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op mijn website tref je links aan naar websites van derden. Hebbr Art is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Cookies

Hebbr Art gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Hebbr Art hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat de website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hebbr Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar je op te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hebbr.art. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Je krijgt dan bericht van mij of ik aan je verzoek kan voldoen of dat het in strijd is met mijn wettelijke verplichtingen naar bijvoorbeeld de belastingdienst.

Hebbr Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Hebbr Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebbr Art heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Persoonsgegevens worden beschermd met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Hebbr Art maakt gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • De website van Hebbr Art is beveiligd met TLS (voorheen SSL). Je gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verzonden. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via info@hebbr.art.

Om ook in de toekomst aan de wet- en regelgeving te voldoen, kan het zijn dat ik de privacyverklaring moet aanpassen. Ik adviseer je daarom af en toe te kijken of je nog achter mijn privacybeleid staat. De datum waarop deze privacyverklaring voor het laatst is aangepast, staat bovenaan.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Dan kun je kijken op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.